Školení sušičů Virtuální prohlídka +420 235 301 321 Servis
czech arrow
Vlhkoměry a analyzátory obilovin

Vlhkoměry a analyzátory obilovin

Provozní i obchodní <br>vlhkoměry

Provozní i obchodní
vlhkoměry

Vysoká kvalita<br>provedení

Vysoká kvalita
provedení

Rychlé a přesné <br>výsledky měření

Rychlé a přesné
výsledky měření

Vlhkoměry na obilí PFEUFFER pro snadné měření
vlhkosti v laboratoři nebo přímo na poli.

scroll
Vlhkoměry na obilí NIR ANALYZÁTORY OBILOVIN Stanovení vlhkosti a objemové hmotnosti obilovin
Vlhkoměry a analyzátory obilovin

Vlhkoměry na obilí

Vlhkost obilí při sklizni je jedním z nejdůležitějších ukazatelů ovlivňujících následný prodej a zpeněžení vypěstované komodity. S našimi vlhkoměry na obilí budete mít práci jednoduchou. Vlhkoměry na obilí PFEUFFER jsou vyvinuty tak, aby velice přesně měřily vlhkost zrna buď v pevném, nebo rozemletém stavu. 

NIR analyzátory obilovin

NIR analyzátory PFEUFFER jsou určeny pro rozbor vzorků obilí z pole. Systém stanovení výsledků je založen na principu měření diodového pole. Tato metoda je vhodná pro měření kvality veškerých zrnin, semen, luskovin a olejnin. Výsledek měření je zobrazován na displeji a je možné jej vytisknout. 

Stanovení vlhkosti a objemové hmotnosti obilovin

Kapacitní vlhkoměry PFEUFFER jsou určeny pro práci u posklizňových linek. Umí změřit veškeré obiloviny, luskoviny, olejniny, kukuřici a slad. Objem vzorku pro rozbor je 600 ml, přičemž do paměti přístroje se vejde až 100 různých kalibrací.

Dejte o nás vědět...

soc soc