Školení sušičů Virtuální prohlídka +420 235 301 321 Servis
czech arrow
Obchodní vlhkoměr <br>na obilí GRANOMAT PLUS

Obchodní vlhkoměr
na obilí GRANOMAT PLUS

Přesné <br>výsledky měření

Přesné
výsledky měření

Integrovaná <br>tiskárna

Integrovaná
tiskárna

Až 100<br> různých kalibrací

Až 100
různých kalibrací

Kapacitní vlhkoměr GRANOMAT PLUS umí změřit veškeré obiloviny,
luskoviny, olejniny, kukuřici a slad.

scroll
Představení Výhody
Obchodní vlhkoměr na obilí GRANOMAT

Měření vlhkosti a objemové hmotnosti obilí
je s Granomatem snadné

Kapacitní vlhkoměr GRANOMAT, který je určen pro posklizňové linky, umí změřit veškeré obiloviny, luskoviny, olejniny, kukuřici a slad. Objem vzorku pro rozbor je 600 ml, přičemž do paměti přístroje se vejde až 100 různých kalibrací. GRANOMAT měří kapacitu (dielektrickou konstantu) vloženého vzorku zrna. Vlhkoměr GRANOMAT stanoví vlhkost (%), objemovou hmotnost (kg/hl) a teplotu (°C) a výsledek zobrazí na displeji. Ten je možné vytisknout zabudovanou tiskárnou anebo odeslat do PC.

E-shop
  • plně automatizovaný průběh měření
  • přesné výsledky měření
  • měření celých zrn (bez rozmělňování)
  • integrovaná tiskárna
  • povolení k používání v mnoha zemích
  • rozsahy měření podle produktu od 3 % do 46 %
  • modulární sestava přístroje
  • vhodné pro obiloviny, luskoviny, olejniny, kukuřici a slad

Měření vlhkosti obilí trvá jen několik vteřin

Vzorek se před vložením do sondy přístroje nešrotuje. Měření je plně automatické. Obsluha pouze vloží vzorek do násypky přístroje, navolí produkt z displeje a odstartuje měření. Zde je možné také vložit identifikaci vzorku. GRANOMAT si pak sám odměří potřebné množství do měřicí sondy, což zaručuje shodnost sypné hmotnosti. Poté oddělovací zařízení zarovná hladinu, čímž je zajištěn přesný objem vzorku.

Měření kapacity, hmotnosti a teploty proběhne během několika sekund. Poté je vzorek automaticky vyprázdněn do šuplíku a je možné jej použít i pro další analýzy.

Poslat dotaz

Kontaktní formulář

Dejte o nás vědět...

soc soc