Školení sušičů Virtuální prohlídka +420 235 301 321 Servis
czech arrow
Betonová obilná sila

Betonová obilná sila

Zvýšení<br> výkonu sila

Zvýšení
výkonu sila

Snadné řízení<br>pomocí PC

Snadné řízení
pomocí PC

Snížení personálních<br>nároků

Snížení personálních
nároků

Modernizace betonových obilných sil umožní
několikanásobně zvýšit výkon příjmu, dopravy, čištění i sušení.

scroll
Modernizace betonových obilných sil Zdařilá modernizace Reference
Modernizace betonových obilných sil

Modernizace betonových obilních sil

Současný technický a technologický stav betonových sil v ČR je do značné míry odrazem data jejich výstavby a z dnešního pohledu se jeví jako nedostačující. Původně instalovaný výkon příjmu, dopravních cest a expedice pohybující se v rozmezí 60 až 80 t/h, může do značné míry omezovat samotné fungování takového provozu. 

Modernizace betonových obilních sil umožní několikanásobně zvýšit výkon příjmu, dopravy, čištění i sušení. Řízení všech procesů v sile prostřednictvím PC je navíc velmi snadné. Naše firma umí silo vybavit novým příjmem, dopravními cestami, čističkami obilí, sušárnami na obilí a dalšími technologiemi vhodnými pro provoz betonového sila (například průtočná váha JESMA). Zajistíme také výměnu elektroinstalací a vybavení sila sofistikovaným řídicím softwarem. To vše zvládneme bez přerušení provozu sila.

Výhody modernizace betonového sila

  • zvýšení výkonu příjmu, čištění, dopravy a sušení
  • zvýšení efektivity sila
  • zlepšení skladovacího prostředí
  • snížení personálních nároků
  • lepší tok informací
  • online přehled o stavu zásob
  • propojení s účetně-operačním systémem
  • snadné řízení pomocí PC
Mám zájem o konzultaci

Případová studie betonového sila v Blovicích

Rekonstrukce betonového sila v Blovicích je zajímavou ukázkou naší práce, která se uskutečnila v nedávné době. Mezi dubnem 2018 a listopadem 2019 zde docházelo k postupné výměně skladovacích technologií uvnitř sila, a to za jeho plného provozu. Původní technologie byly zastaralé a na pokraji životnosti, a proto bylo nutné je nahradit novými. Práce trvaly rok a půl a ve špičce se na nich podílelo až 60 montážních pracovníků. Vše bylo navíc komplikováno tím, že silo muselo být v neustálém provozu, a nebylo tudíž v žádné odstávce.

Více o této akci se můžete dozvědět v našich NOVINKÁCH.

Vybrané reference

Dejte o nás vědět...

soc soc