Školení sušičů Virtuální prohlídka +420 235 301 321 Servis
czech arrow
Sušička obilí STELA GDB

Sušička obilí STELA GDB

vysoký <br>výkon sušení

vysoký
výkon sušení

nízká <br>energetická náročnost

nízká
energetická náročnost

šetrnost<br> k zrnu

šetrnost
k zrnu

Pro sušení obilovin dodáváme sušárny STELA GDB
nabízející neomezený výkon

scroll
Představení Popis Galerie Reference
Sušička obilí STELA GDB

SUŠIČKA NA OBILÍ STELA GDB S neomezeným VÝKONEM

Pro sušení obilí jako hlavní komodity je určena typová řada sušiček STELA GDB (Getreide Durchlauf Breit) nabízející neomezený výkon. Sestavují se zákazníkovi na míru z připravených komponentů. Pracovní orgány jsou přizpůsobeny obilovinám, a proto se od kukuřičných sušiček liší hlavně v rozmístění a tvaru sušicích kanálů, vrstvě sušeného materiálu a také vysokém výkonu ventilátoru. Ten je nutný i pro výkonné chlazení v době horkého počasí při obilních žních. Obilní sušičky GDB mohou sušit i kukuřici, ale již ne tak efektivně. 

  • vysoká spolehlivost provozu
  • neomezený výkon 
  • nízká spotřeba topného média
  • dlouhá životnost díky konstrukci sušicího ústrojí z tvrzeného hliníku
  • sušení obilí, slunečnice, sóji a kukuřice
  • pasivní nebo aktivní rekuperace

Sušárny s aktivní nebo pasivní rekuperací tepla

Sušárna obilí se dělí podle výkonu na jednověžové modely a pro velké výkony na dvou, tří a čtyřvěžové. Pro ohřev vzduchu se volí přímý ohřívač nebo výměník, pro odprášnění omezovač nebo centroodlučovač.

Sušičky STELA GDB lze vybavit pasivní nebo aktivní rekuperací tepla, částečnou nebo úplnou izolací, tlumiči hlučnosti a některými ze tří systémů na automatickou regulaci výstupní vlhkosti. Obilní sušičky STELA se dodávají sériově s řídícím počítačem SIEMENS a s ovládáním z klávesnice podle údajů displeje.

Poslat dotaz

Popis

Ve spodní části sušicí věže je masivní podstavec s vyprazdňovacím zařízením, na nějž se montují jednotlivé elementy sušicí věže. Zcela nahoře je plnicí zásobník. Z jednoho boku věže komora horkého vzduchu, z druhé strany přiléhá komora výstupního vzduchu. Vyprazdňovací zařízení je roštového typu s rázovým mžikovým otvíráním pneumatickým servopohonem. Element věže je průchozí krabice, vyplněná vzduchotechnickou vestavbou - kanálky pro vstup a výstup sušicího nebo chladicího vzduchu. Do komory horkého vzduchu je vespod zaústěn ohřívač  (přímý nebo výměník), nebo v případě použití prostorového plynového hořáku je ohřívač integrován přímo v komoře a vnější ohřívač odpadá. 

Na komoru výstupního vzduchu je napojen odtahový ventilátor, který může být osazen buď na stropě komory, nebo vedle šachty na zemi. Při osazení na stropě je přímý výstup vzduchu do okolí, nebo je na ventilátor osazen omezovač prašnosti. Na zem se skládá ventilátor v případě vybavení sušičky totálním odprašněním pomocí centroodlučovače, nebo při osazování protihlukových filtrů. 

Zrno je přiváděno do plnicího zásobníku věže (nahoře) a jeho sestup je řízen četností intervalů otevření roštu vyprazdňovacího zařízení. Sušárna je udržována v zaplněném stavu hlídačem zaplnění, který spíná přísunové cesty. Klesáním ve věži je zrno omývané sušicím vzduchem, vespod pak chlazeno okolním vzduchem. Dopravu vzduchu zajišťuje odtahový ventilátor -nasává jak horký vzduch od ohřívače, tak okolní vzduch pro chlazení. Proces je řízen centrální počítačovou jednotkou. Doplňkovým vybavením obilních sušiček STELA GDB je automatická regulace vlhkosti. 

Více informací o stacionárních sušičkách Stela 

Ke stažení

STELA AGRODRY CZ BROŽURA

PDF

Galerie

Reference

Kontaktní formulář

Dejte o nás vědět...

soc soc