+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
  • Čeština179
  • Angličtina572
  • Polština308
  • Slovak

Barták MF, s r. o., Velké Chvalovice, 2013

Sila na obilí BROCK 5 x 1.315 t
Sila BROCK 2 x 250 t
Čistička obilí RVS 80

Posklizňová linka PAWLICA, Barták MF s r. o. Velké Chvalovice
Posklizňová linka PAWLICA, Barták MF s r. o. Velké Chvalovice
Posklizňová linka PAWLICA, Barták MF s r. o. Velké Chvalovice
Posklizňová linka PAWLICA, Barták MF s r. o. Velké Chvalovice
Posklizňová linka PAWLICA, Barták MF s r. o. Velké Chvalovice
Posklizňová linka PAWLICA, Barták MF s r. o. Velké Chvalovice
Posklizňová linka PAWLICA, Barták MF s r. o. Velké Chvalovice