+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
  • Čeština9
  • Angličtina367
  • Polština241
  • Serbština350
  • Ukrainština903
  • Slovak

Historie společnosti

Vznik společnosti PAWLICA s.r.o. se datuje k roku 1998, kdy se její zakladatel Ing. Rudolf Pawlica, CSc., rozhodl opustit kariéru ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky v Praze-Řepích a vydal se na podnikatelskou dráhu. Firma od počátku dodávala na český trh technologie pro posklizňovou úpravu obilovin. Obor posklizňových linek byl životní osud Ing. Rudolfa Pawlici.

Byl duchovním i konstrukčním otcem „Strážovských sušáren“, kterých bylo za dobu jeho třicetiletého působení ve výzkumném ústavu instalováno přes 600 na lokalitách v ČR i na Slovensku. Za tu dobu získal nespočet technických poznatků a podnětů, které mu v podnikání byly přínosem. A dovedly ho mimo jiné k německému výrobci sušiček STELA, o které se firma ve svých projektech opírá dodnes.

Do výzkumného ústavu nastoupil Rudolf Pawlica po dokončení studia na vysoké škole. Ve výzkumu se věnoval posklizňovému ošetřování obilovin a přivydělával si jako technický poradce firmy vyrábějící sušičky na obilí. Už tehdy se začala rozvíjet obchodní spolupráci se STELOU. Po revoluci hledal další uplatnění a možnosti, jak uživit sebe a rodinu. Protože věděl, jak důležité jsou pro zemědělství vlhkoměry na obilí, rozhodl se je prodávat na živnostenský list. Od známé v Německu dostal tip na značku PFEUFFER, která byla a je synonymem pro kvalitní vlhkoměry. Tuto značku firma zastupuje dodnes. První vlhkoměry nakoupil Ing. Rudolf Pawlica za rodinné úspory, aby vůbec mohl začít podnikat. V prvním roce jich prodal jen pár kusů, ale poté čtyřicet a třetí rok již kolem stovky. Obchod se tedy dařil. Zároveň pořád pracoval ve výzkumném ústavu. V roce 1998 založil pod svým jménem společnost s ručením omezeným a znovu se vrátil k sušení obilovin.

Firmu PAWLICA s.r.o. rozjížděl spolu se svým asistentem z výzkumného ústavu Adamem Černým a několika dalšími lidmi. Později převzal zastoupení firmy STELA, protože výroba sušiček ve Strážově skončila. První sušičku Stela firma postavila v roce 1995 v Šatově. Díky rozšíření kukuřice a řepky nastal v následujících letech pro sušičky velký rozvoj a společnost PAWLICA s.r.o. se stala vedoucí firmou ve svém oboru. Následně přibrala do svého portfolia také další značky renomovaných zahraničních výrobců, za kterými si dodnes pevně stojí.

Společnost PAWLICA má se stavbou posklizňových linek bohaté zkušenosti
Společnost PAWLICA má se stavbou posklizňových linek bohaté zkušenosti
Zakladatel společnosti Ing. Rudolf Pawlica, CSc. (vlevo)
Společnost PAWLICA má se stavbou posklizňových linek bohaté zkušenosti
Společnost PAWLICA má se stavbou posklizňových linek bohaté zkušenosti
Společnost PAWLICA má se stavbou posklizňových linek bohaté zkušenosti
Společnost PAWLICA má se stavbou posklizňových linek bohaté zkušenosti
Ing. Rudolf Pawlica, CSc.
Společnost PAWLICA má se stavbou posklizňových linek bohaté zkušenosti
Společnost PAWLICA má se stavbou posklizňových linek bohaté zkušenosti
Společnost PAWLICA má se stavbou posklizňových linek bohaté zkušenosti
Ing. Rudolf Pawlica, CSc. se svými zákazníky