Školení sušičů Virtuální prohlídka +420 235 301 321 Servis
czech arrow
ZP Červenka a.s., Červenka u Litovle, 2018

ZP Červenka a.s., Červenka u Litovle, 2018

scroll

ZP Červenka a.s., Červenka u Litovle, 2018

Dodané technologie

  • Posklizňová linka je vybavena plně přejezdným příjmovým košem PAWLICA, který je umístěný přímo v hale výrobny krmných směsí a je určený jak pro pří příjem od kombajnu tak i pro dodatečné přihrnování komodit z mezideponie halového skladu.
  • Linka je osazena švédskými dopravníky SKANDIA řady Industry v provedení 60 t/h.
  • Příjem doplněný o automatickou čističku RVS60, která je umístěna přímo na komoře nezužitkovatelného odpadu – kvůli úspoře místa zefektivnění uložení odpadů.
  • Posklizňová linka je dále doplněná americkými sily BROCK s celoroštovou provzdušňovanou podlahou. Sila mají kapacitu 2x 1000 tun pšenice.
  • Plnění a vyskladňování obilních sil BROCK zajišťuje americká obilní pumpa Hutchinson o průměru 6ti palců.

Středisko je v majetku Zemědělského Podniku Červenka, který se primárně zabývá živočišnou výrobou a chovem prasat. Posklizňová linka dokončená v roce 2019 je součástí výrobny krmných směsí, v naší PL jsou skladovány po celý rok komodity, které jsou postupně odebírány pro výrobu krmných směsí.

Dejte o nás vědět...

soc soc