Školení sušičů Virtuální prohlídka +420 235 301 321 Servis
czech arrow

Výrobce obilních sil BROCK představil nový model EVEREST


Na základě rostoucí celosvětové poptávky po uskladnění stále většího množství zásob komodit byl vyvinut nový model sila BROCK EVEREST. Díky jeho inovativní konstrukci mohou mít sila BROCK výšku až 40 lubů a průměr 47,6 m.

Největší obilní sila na trhu

Díky inovativní konstrukci mohou mít sila BROCK EVEREST výšku až 40 lubů a průměr 47,6 m. Jedná se o nejvyšší hodnoty na trhu, což dokazuje jedinečnost této technologie. Kompletní rekonstrukcí prošla konstrukce válcové části sila i střechy. Ta nyní umožňuje až extrémní zatížení 59 000 kg na špici sila. Jen pro zajímavost, dosud největší obilní silo BROCK bylo postaveno v USA, nedaleko Chicaga ve státě Illinois. Má průměr 47,6 m a dá se v něm uskladnit 33 tis. tun obilí.

Abychom mohli mluvit o skutečně kvalitním dlouhodobém skladování, je třeba v sile zajistit dostatečnou ventilaci. Větrání v silech je umožněno prostřednictvím celoroštové podlahy, nebo větracích kanálů, které jsou vedeny v základové desce sila a jejich tvar je přesně navržen dle požadavků na ventilaci. Enormní výška sila generuje rovněž extrémní tlak na roštové panely a jejich podpěry. Patentovaný tvar roštů TRI-CORR se zpevňujícím žebrem s kombinaci s podpěrami PARTHENON vykazují velmi vysokou pevnost a odolnost i při nejvyšších měrných tlacích generovaných sloupcem zrna. Samotný přísun vzduchu zajišťují vysokotlaké radiální ventilátory české výroby. Za účelem zabránění vzniku kondenzátu v prostoru pod střechou sila instalujeme odtahové protikondenzační ventilátory v provedení Ex. Vyskladňování sil probíhá nejprve středovým výpadem gravitací a posléze pomocí rotační vybírací frézy, která zajistí úplné vyprázdnění sila.

Měření teploty a hladiny v sile

Sila na obilí BROCK vybavujeme lokálním řídicím softwarem na platformě SIEMENS, který obsluze poskytuje přehled o všech zásadních informacích. Informuje o průběhu naskladňování, zaplnění sil a teplotě ve vnitřním prostoru sila. Zde jsou rozmístěny závěsné teploměrné kabely snímající teplotu, přičemž čidla jsou rozmístěna po 1–1,5 m, aby byl zajištěn záznam po celé výšce sila. Sila jsou rovněž vybavena automatikou s meteostanicí na spouštění ventilace v závislosti na venkovní teplotě, vlhkosti a času.

Všechna obilní sila BROCK dovážená na evropský trh jsou konstruována dle požadavků a nároků specifikovaných tzv. Eurokódy 3 a je možné na ně uzavřít pojištění proti rizikům.

Více informací o obilních silech BROCK EVEREST

Dejte o nás vědět...

soc soc