Školení sušičů Virtuální prohlídka +420 235 301 321 Servis
czech arrow

Uskladněte vaši sklizeň v kvalitních silech na obilí


Mít k dispozici kvalitní linku na posklizňovou úpravu a uskladnění obilí je pro farmáře bez pochyby výhrou. V silech je možné úrodu bezpečně uskladnit na dlouhou dobu, aniž by ztratila na kvalitě, a prodávat až za příznivých cenových a obchodních podmínek.

Kvalitní posklizňová linka není zrovna malou investicí, nicméně vynaložené náklady se farmám rychle vrátí. Společnost PAWLICA s.r.o. je dlouholetým dodavatelem posklizňových technologií především do České republiky, Slovenska a Polska. Svým zákazníkům umí nabídnout jak rekonstrukce stávajících posklizňových linek, tak stavbu kompletní linky na klíč, a to od vytvoření projektové dokumentace až po uvedení linky do provozu. Samozřejmostí je zajištění záručního a pozáručního servisu. Posklizňové linky značky Pawlica, která je chráněna patentovým vzorem, jsou vybavovány prověřenými technologiemi od předních zahraničních dodavatelů, jako je Stela (sušičky obilí a kukuřice), Brock (obilní sila z USA), Bin (exportní obilní sila z Polska), Gebr. Ruberg (čističky a předčističky obilí) a Skandia (dopravníky). Sortiment firmy je však mnohem širší, zahrnuje také laboratorní přístroje a vlhkoměry na obilí Pfeuffer, průběžné váhy jesma, bonitační třídičky Bomill (třídění zrn napadených fusariemi, nebo dle obsahu proteinu) či silniční mostové váhy PawlicaTruckScale.

Kvalitní sila na obilí jsou téměř nutností

K uskladnění obilí firma PAWLICA s. r. o. využívá pozinkovaná americká sila Brock, řadu Everest z vlnitého plechu a polská exportní sila Bin z rovného plechu. „Díky optimalizované konstrukci mohou mít sila Brock výšku válcové části až 32,5 m a průměr od 4,5 do 47,6 m. Konstrukce střechy umožňuje extrémní zatížení až 59 000 kg na špici sila u největších modelů. Jedná se o nejvyšší hodnoty na trhu, což dokazuje jedinečnost této technologie,“ dodává Ing. Pawlica. Díky svým specifickým vlastnostem a vnitřnímu vybavení tak sila Brock zajišťují perfektní skladovací podmínky.
Abychom mohli mluvit o skutečně kvalitním dlouhodobém skladování, je třeba v sile zajistit dostatečnou ventilaci. Větrání v obilních silech Brock je umožněno prostřednictvím celoroštové podlahy se 100% ventilovanou plochou v celém průřezu sila. Velmi účinným prvkem ventilace je tzv. Eave Vent Kit. Jedná se o průduch po celém obvodu střechy sila, namísto běžně používaných odvětrávacích komínků na střeše sila. Patentované řešení Eave Vent Kit umožňuje použít střešní panely bez prostupů, tedy hladké v celé délce, čímž eliminuje možnost zatékání do sil přes otvory kolem klasických komínků. V kombinaci se střešním protikondenzačním ventilátorem zajišťuje ideální proudění vzduchu pod střechou a tím odvod nasyceného vzduchu z prostoru mezi zrnem a střechou. Hlavní ventilaci zajišťují vysokotlaké radiální ventilátory.

V první fázi vznikla nová posklizňovka, v druhé dojde k rekonstrukci linky původní

Za dobu svojí existence má firma PAWLICA s. r. o. na kontě desítky dodávek posklizňových linek na klíč i rekonstrukcí. Několik z nich se nachází i na Slovensku. V letošním roce zde firma postavila novou linku pro Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice, a to v lokalitě Veľké Bedzany. Družstvo hospodaří téměř na 4500 ha půdy, kde pěstuje převážně pšenici, ječmen, oves, řepku, kukuřici na zrno, hrách, krmné plodiny a cukrovou řepu. Dále provozuje výrobnu krmných směsí, chov skotu s produkcí mléka a výkrm brojlerů. S tak velkou výměrou a objemem vyprodukovaných komodit byla stavba posklizňové linky a skladů logickým krokem. Linka zahrnuje přejezdný příjmový koš s navazujícími dopravníky Skandia o výkonu 120 t/h a obilní pumpou Soby. K čištění obilí zde slouží čistička Gebr. Ruberg RVS 120 (120 t/h). Součástí linky je i sušárna zrnin Stela MDB-XN 1/7-S. Za účelem skladování byla postavena čtyři sila BIN s celkovou skladovací kapacitou 6 700 t. Expedice zrna je zajištěna čtyřmi expediční zásobníky, z nichž dva jsou vybaveny tenzometrickým vážením. To ale není vše. V navazující etapě bude provedena automatizace i původní posklizňové linky se sily Lipp.

Největší investiční akce v historii firmy

Vedle stavby klasických posklizňových linek má také firma PAWLICA s. r. o. ve svém programu také rekonstrukce betonových sil. Jako příklad může sloužit loňský projekt na kompletní rekonstrukci betonového sila v Blovicích pro Státní správu hmotných rezerv. Jednalo se o největší investiční akci v historii firmy. „Práce na projektu začaly v květnu 2018 a byly dokončeny na podzim 2019. V rámci rekonstrukce jsme dodali téměř stovku dopravníků Skandia nejvyšší řady Heavy-Duty, přičemž 90 % z nich dosahuje výkonu 200 t/h. Kromě toho zde bylo dodáno šest pásových vah Jesma pro obchodní vážení s velmi vysokou přesností a také tři čističky obilí. „Naší chloubou v tomto projektu je především práce montážních part, jelikož jsme do stávajících prostor museli instalovat zařízení o dvojnásobných rozměrech.
Z požadavku na zvýšení variability provozu vznikl uvnitř sila doslova les silnostěnného spádového potrubí o průměru 324 mm a celkové délce 1500 m,“ prozrazuje jednatel společnosti Ing. Petr Pawlica, MBA. Jak dále upřesňuje, betonové silo v Blovicích má kapacitu 73 tisíc tun a k výměně technologií uvnitř sila docházelo za plného provozu. Práce trvaly rok a půl a ve špičce se na nich podílelo až 60 montážních pracovníků. Díky modernizaci se podařilo výrazně navýšit výkon sila. Příjem je nyní skoro dvakrát rychlejší než dříve. Zvýšil se na 720 t/h. Kromě modernizace příjmu došlo k výměně všech dopravních cest, průběžného vážení naskladňovaného a vyskladňovaného materiálu, nainstalování tří čističek obilí, dvou sušiček a osazení novým řídicím systémem a monitoringem na PC.

Dvě posklizňové linky na jednom místě

Prvotním záměrem Zemědělského družstva Křižanovsko bylo zrekonstruovat původní posklizňovou linku ze 70. let, která byla již v havarijní stavu. Nakonec se ale rozhodlo pro stavbu linky nové a to přímo vedle té stávající, s tím, že stará linka bude sloužit výhradně pro skladování krmiv pro zvířata. Jelikož hospodaří na výměře 1600 ha, budou se jí extra sklady a čistička hodit. „K účelům skladování jsme v Křižanově postavili tři obilní sila BIN s celkovou skladovací kapacitou 1626 tun. Sila budou sloužit primárně pro uskladnění sladovnického ječmene, potravinářské pšenice a řepky. Linku jsme vybavili švédskými dopravníky Skandia o výkonu 60 t/h, které jsou dále doplněny o stejně výkonnou bezezbytkovou obilní pumpu Soby SG60. Čištění zajišťuje sítová čistička Gebr. Ruberg RVS60, která je posazena přímo na prachové komoře, pro zefektivnění likvidace odseparovaných odpadů,“ informuje manažer projektu Ing. Ondřej Bucher s tím, že nová posklizňová linka je první fází revitalizace celé posklizňové úpravy v ZD Křižanovsko.

Sušárna i sila enormních rozměrů

Ani polská pobočka firmy PAWLICA s. r. o. nezahálí. Jedny z největších polských projektů se odehrály ve společnosti BIOAGRA s. a., jež je předním polským výrobcem etanolu a bioetanolu. Firma je součástí výkupní organizace BZK GROUP. V Goświnowicích zpracovává celkem 300 000 t kukuřice ročně, a patří tak mezi stěžejní výrobce etanolu v Polsku. V roce 2015 zde firma PAWLICA nainstalovala největší model sušárny Stela BiTurbo. „BIOGRA měla požadavek postavit sušičku, která by byla schopna sušit 1000 tun kukuřice denně při odsušku z 35% na 15% vlhkost, přičemž zrno mělo být na výstupu zchlazené na teplotu o 5 °C vyšší oproti venkovní teplotě. Dalším důležitým požadavkem byla nízká spotřeba plynu. Výběrového řízení na stavbu sušárny se zúčastnilo osm firem, ale zakázku jsme získali my. Investora totiž oslovila nová technologie BiTurbo s garancemi od firmy Stela na spotřebu plynu, výkon, chlazení, hluk a prašnost,“ vysvětluje Ing. Pawlica, MBA. Garantovaný výkon zmíněné sušičky činí 45 t/h při odsušku z 35% na 15% vlhkost, v přepočtu tedy 1080 t za 24 h. Jedná se tak o největší sušičku Stela BiTurbo ve střední Evropě. V roce 2019 byl realizován nový projekt na stavbu skladovacích sil. Firmou PAWLICA byla do Goświnowic dodána dvě obří sila, každé s kapacitou 4982 t.

Netradiční hala pro vážení kamionů

Stavby multifunkčních zemědělských hal jsou novou parketou firmy PAWLICA s. r. o. „Naše sesterská společnost AGE s. r. o. sídlící v Českém Meziříčí má výrobu modulárních hal jako jednu z hlavních zaměření, což je pro nás velmi výhodné. Jejich haly totiž skvěle doplňují naše produktové portfolio,“ vysvětluje Ing. Pawlica s tím, že zmíněné haly nacházejí využití zejména jako sklady, seníky, přístřešky a podobně. Příkladem může být třeba projekt investora MORAGRO, a. s., z Prostějova, u něhož se počátkem roku začalo se stavbou haly pro vážení kamionů. „Projekt zahrnuje výstavbu nové polokryté haly, kde budou umístěny dvě mostové váhy pro automatické vážení nákladních vozidel na vjezdu a na výjezdu z areálu. Mezi váhami bude nainstalován průběžný automatický vzorkovač, který na základě předvolených bodů samostatně provádí odběr reprezentativního vzorku pro vjezd i výjezd. Celá organizace vážení a vzorkování bude napojena na modifikovaný interní ERP systém. Závory, fotografování nákladních vozidel, semafory a další prvky provozu budou fungovat plně automaticky, bez zásahu obsluhy investora,“ vysvětluje manažer projektu Ing. Ondřej Bucher a dodává, že provoz přijmu a výdeje v méně exponované době bude v podstatě schopna obsluhovat pouze jedna laborantka a řidič.

Podařená rekonstrukce skladu na obilí

Společnost AGE s. r. o. umí kromě dodávek nových hal na klíč zajistit také rekonstrukce starších hal. Příkladem může být například projekt pro Farmu Třebešov s. r. o. hospodařící v Uhřínovicích, v okrese Rychnov nad Kněžnou. Zde byla v roce 2020 firmou AGE kompletně zrekonstruována skladovací hala sloužící pro uskladnění obilovin a olejnin. Pod uskladněný materiál je zespodu, přes provětrávací kanály překryté přejezdným roštem, pomocí přetlakových ventilátorů a spiro potrubí, vháněn vzduch, čímž je udržována správná teplota zboží. „U této haly jsme provedli kompletní opravu a nátěr omítek, navýšení stávající obvodové zdi a zajistili kompletní opravu podlahy. Došlo k zazdění středových provětrávacích kanálů, vybourání a znovuobnovení funkce krajních provětrávacích kanálů, nabetonování stávající podlahy, usazení nových rámů pro uložení provětrávacích roštů a rovněž byl vybudován nový nájezd do haly,“ prozrazuje výkonný ředitel AGE s. r. o. Václav Bouz s tím, že rekonstrukce zahrnovala také opravy elektroinstalace, instalaci nových vjezdových sekčních vrat, montáž nového opláštění haly. Díky všem provedeným zásahům teď může investor v hale kvalitně uskladnit až 2400 mł obilí.

Článek vyšel také v Zemědělci č. 32/2020

Sledujte nás - Facebook

Dejte o nás vědět...

soc soc

Tato webová stránka používá cookies

Společnost PAWLICA s.r.o. Vás informuje, že tyto stránky využívají cookies. Podrobnější informace o cookies a zpracování osobních údajů naleznete Prohlášení o ochraně soukromí a používání tzv. cookies. Žádáme Vás tímto o souhlas s používáním těchto cookies.

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.