Školení sušičů Virtuální prohlídka +420 235 301 321 Servis
czech arrow

Slavnostní otevření posklizňové linky v Osówci


Dne 24. srpna se v areálu Osowiec Nadační skupiny Potulicka v Polsku, konaly dožínky spojené se slavnostním vysvěcením a otevřením rozšířeného komplexu posklizňové linky.

Dne 24. srpna se v areálu Osowiec Nadační skupiny Potulicka v Polsku, konaly dožínky spojené se slavnostním vysvěcením a otevřením rozšířeného komplexu posklizňové linky.

U této slavnostní příležitosti jsme jako skupina PAWLICA, generální dodavatel technologií, byli přítomni, abychom popřáli klientovi hodně úspěchů v podnikání, hojné sklizně, bezproblémovou práci a poděkovali za spolupráci, která započala první etapou výstavby před více než 7 lety.

V Nadační skupině Potulička je rostlinná výroba realizována v CGFP a osmi společnostech. Výměra, na které společnosti působí, je více než 5 100 ha orné půdy a přes 1 000 ha luk. Zbývající plochu tvoří rybníky (cca 400 ha) ve správě CGFP Ryby Sp. z o. o., jsou i pustiny, lesy, budovy, příkopy a silnice.

Skupina se věnuje nejnovějším technologiím, automatizaci strojů, které postupně implementují do svého precizního zemědělství umožňující moderní řízení a optimalizaci výroby.

Skladový a sušící komplex v Osowci byl uveden do provozu v létě 2016. Moderní technologická infrastruktura umožňuje nyní efektivní hospodaření se zdroji v oblasti zpracování surovin a čištění obilovin s výkonem až 100 t/h, sušárna s výkonem až 75 t/h v závislosti na počáteční vlhkosti obilí. 

Naše spolupráce s se společností CGFP pokračovala druhou etapou, kdy jsme klientovi realizovali další rozšíření linky o 6 nových italských sil FRAME typu FP 16/22 o celkové kapacitě 20.022 m3 , dopravníky Skandia typové řady Industry – I 100 a švédské dopravníky JEMA s výkonem 60 t/h. Dále pak příjmový koš o funkční ploše 4x8 m s výkonem 100 t/h a dva expediční zásobníky s tenzometrickým měřením.

Logistické procesy pro příjem a výdej zboží jsou plně automatizované, díky čemuž průměrná doba nakládky 25 tun suroviny nepřesáhne 20 minut.

Provoz linky má každoročně za následek množství spokojených zákazníků. Obchoduje se zde s nákupem a prodejem zemědělských produktů jako certifikovaná sběrna se skladováním. V nabídce jsou také hnojiva, osiva a přípravky na ochranu rostlin od předních výrobců.

Skupina PAWLICA děkuje za dlouhodobou spolupráci a přeje hodně úspěchů do dalších let.

Dejte o nás vědět...

soc soc