Školení sušičů Virtuální prohlídka +420 235 301 321 Servis
czech arrow

Právě se děje! Výstavba kompletní posklizňové linky v obci Valeč


Pro našeho investora AGROCHEMA, družstvo v těchto dnech realizujeme výstavbu nové kompletní posklizňové linky PAWLICA. Sledujte s námi!

Pro našeho investora AGROCHEMA, družstvo v těchto dnech realizujeme výstavbu nové kompletní posklizňové linky PAWLICA.

Území zemědělského družstva leží na jihozápadní Moravě, pomezí Českomoravské vysočiny a jižní Moravy. V současné době družstvo hospodaří na 4 400 ha zemědělské půdy, z toho je 4 200 ha orné. Rostlinná výroba v družstvu je ovlivňována stávajícími přírodními podmínkami a možnostmi odbytu. Nejvýznamnějšími plodinami jsou obiloviny, zastoupené především pšenicí ozimou, ozimým ječmenem. Dále se zabývají produkcí řepky ozimé, máku a krmnými plodinami.

Do posklizňové linky ve Valči dodáváme a montujeme kompletní technologické zřízení:

  • Předčistička zrnin Gebr.Ruberg RUV 200
  • Čističkou zrnin RVS  120 taktéž Gebr.Ruberg.
  • 2x akumulační silo EH 18314 o objemu 2x 297 m3
  • 6x silo Brock Everest E–05421 o objemu 6x 3900 m3 s rotačními vybíracími dopravníky Skandia KTIS 18/25 o výkonu 60 t/h.
  • 4x expediční zásobník KS 30 o objemu 4x 42 m3.
  • Německou sušárnu Stela GDB – XN 1/7–S
  • Dopravníky Skandia výkonové řady Heavy Duty 120 t/h
  • Bezezbytkový redler Skandia KTH 30/33 o výkonu 80 t/h,
  • Šnekový dopravník SØBY ST 205

Sledujte s námi průběh výstavby!

Pawlica tým

Sledujte nás - Facebook

Dejte o nás vědět...

soc soc