Školení sušičů Virtuální prohlídka +420 235 301 321 Servis
czech arrow

Právě se děje! Modernizace posklizňové úpravy pro farmu v Mořicích.


Jedním z našich nových projektů roku 2024, který realizujeme, je modernizace posklizňové úpravy a skladování pro farmu v Mořicích společnosti Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL.

Modernizace posklizňové úpravy a skladování

Jedním z našich nových projektů, který realizujeme, je modernizace posklizňové úpravy a skladování pro farmu v Mořicích.

Náš investor Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL působí v jižní části okresu Prostějov, potažmo Olomouckého kraje. V současné době obhospodařuje 1.273 hektarů zemědělské půdy a zaměstnává zhruba 30 pracovníků. Věnuje se rostlinné a živočišné výrobě, jejichž zázemí tvoří čtyři farmy: Mořice, Vrchoslavice, Pavlovice u Kojetína a Vitčice. Rostlinná výroba družstva AGRISPOL je postavena na pěstování obilovin, olejnin, kukuřice, cukrovky a pícnin. Osevní postup se v jednotlivých letech příliš nemění.  Z celkokvé plochy obhospodařované půdy je nejvíce je zastoupena, a to zhruba na 350 hektarech pšenice, pak ječmen a řepka, dále pak kukuřice cukrovka a vojtěška.

  • Na farmě v Mořicích budou vystavěny čtyři sila BROCK EVEREST o celkové kapacitě 5.134 tun.
  • Čistička obilnin německé značky Gebr.Ruberg RVS 60 s výkonem 60 t/h.
  • Švédské dopravníky SKANDIA výkoností řady Industry I-60. Tato střední výkonnostní řada I (Industry) obilních dopravníků SKANDIA je vhodná pro obchodní firmy s celoročním provozem do 50 000 t ročně a výkonovými nároky na dopravní cesty 40–150 t/h.

PAWLICA tým

Více o dopravnících SKANDIA

Dejte o nás vědět...

soc soc