Školení sušičů Virtuální prohlídka +420 235 301 321 Servis
czech arrow

Polní den Kroměříž 2021


Rádi bychom poděkovali za návštěvu našeho stánku u příležitosti Polních dnů v Kroměříži.

Polní den se uskutečnil v termínu 22. června 2021 a byl pořádán společnostmi Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. a Agrotest fyto, s.r.o.

Historie těchto polních dnů sahá až do roku 2015, a my jsme rádi jeho součástí!

Během dne jste mohli vidět prezentace založených pokusů, informace o růstu a vývoji porostů a o všech významných pěstitelských zákrocích.

Na našem stánku se pak seznámit s našimi službami a technologiemi, které PAWLICA s.r.o. a AGE s.r.o. nabízí pro stavbu posklizňových linek a multifunkčních zemědělských hal AGE.

Věříme, že jste si den v Kroměříži užili stejně tak jako náš PAWLICA a AGE tým!

Dejte o nás vědět...

soc soc