Školení sušičů Virtuální prohlídka +420 235 301 321 Servis
czech arrow

Oslava stých narozenin Stely v německém Massingu


Stela Laxhuber GmbH velký hráč na poli sušáren a sušicích technologií. Společnost oslavila 24. června 2022 sté výročí své existence.

"Výzva" motto společnosti

V průběhu století se společnost vyvinula z výrobce větrných vrtů přes prodejce zemědělských strojů až po dnešního světově uznávaného specialistu na sušící systémy všeho druhu. Její příběh je plný výzev, kterým čelí po celé generace a někdy i v dosti těžkých časech. Díky dlouhodobému růstu, díky píli a neustálému rozvoji byla společnost schopna v letošním roce uspořádat tuto jubilejní oslavu. Večerními projevy rezonovalo klíčové slovo "výzvy", které je třeba chápat i jako hlavní motto společnosti.

Stela využila k oslavě nedávno dokončené nové výrobní haly, které se proměnily v slavnostní prostředí pro více než 900 hostů ze všech kontinentů. Haly se během okamžiku zaplnily nápoji, malým občerstvením i stánkem s lahodnou zmrzlinou. Během večera vystoupilo nespočet hostů se svými projevy.

Zdůrazněna byla i nedávno udělená „Bavorská cena“ pro malé a střední podniky, kterou letos Stala získala. V pochvalném projevu Petera Glase (viceprezidenta Dolnobavorské průmyslové a obchodní komory) byly zvlášť oceněny nekonvenční přístupy společnosti k výzvám kterým čelí.

Za zmínku stojí množství projektů, které Stela již zrealizovala. Instalováno bylo již 4.012 realizací v 67 zemích světa! Dlouhý seznam hostů tomuto odpovídal. Hosté také ocenili i zákaznickou základnu společnosti. Společnost Stela totiž nabízí řešení jak pro malé ekologické pěstitele kukuřice, tak i závody na velké čističky odpadních vod či OSB závody.

Jedním z čestných hostů byl například pan Baumann, první zákazník Stely, který se v roce 1967 rozhodl pro sušicí systém Stela! Paní Thea Laxhuber, matka dnešního generálního ředitele Thomase Laxhubera, se ohlédla za uplynulými desetiletími. Její dojemný proslov zdůrazňoval píli, která dokázala proměnit nápad v celosvětově aktivní společnost navzdory všem nepokojům 20. let. "Výzvy tehdy byly v mnoha ohledech stejné jako pro nás dnes. Stejně jako ve 20. letech 20. století jsme i my zasaženi válkou, obavami ze zásobování a energetickou krizí." podotkla paní Laxhuber.

„Před 100 lety se vše točilo kolem větru, energie, ke které se dnes znovu vracíme“, shrnul  poslanec Max Straubinger a zavzpomínal na začátky Stely. Tehdy se k zavlažování polí nabízely větrné studny, dnes, je zásadní větrná energie a využívání surovin a energie, které šetří zdroje. Stela je průkopníkem v této oblasti již 100 let, s udržitelností hluboce zakořeněnou v DNA rodinné společnosti. Jako společnost dodávající energeticky účinné systémy i navzdory svému růstu se Stela sama snaží být stále energeticky úspornější. Od roku 2020 je společnost klimaticky neutrální, svůj vozový park přestavila na elektrické pohony a „tankování“ zajistila vlastním solárním systémem.

Toto vše jsou výzvy, kterým společnost již úspěšně čelí, zatímco jiní o nich stále jen mluví. Stejně jako nedostatku kvalifikovaných pracovníků nebo právě probíhajícímu konfliktu na Ukrajině. Tato válka je další výzvou, do které se Stela aktivně zapojila ve formě pomoci a podpoře. Po vypuknutí války se společnost postarala o dopravu potřebného zboží, jako byly dary  v naturáliích, ale i v penězích a sehrála významnou roli při zmírňování utrpení. I tyto závažné události byly součástí oslavy narozenin. Nicméně i přesto nálada zůstala na vysoké úrovni, jako málokterá společnost totiž Stela znamená kontinuitu, neustálý vývoj a absolutní vůli vytěžit z daných situací to nejlepší. Slavnostnímu prostředí akce odpovídala i nabízená kuchyně, kouzelný hudební večer doprovodila bavorská kapela LaBrassBanda. Naše společnost PAWLICA s.r.o. by tímto chtěla poděkovat za pozvání a dlouhodobou spolupráci, která trvá již 27 let! Naši obchodní zástupci jak z České republiky, tak i Polska si společné setkáni velice užili.

PAWLICA tým

Dejte o nás vědět...

soc soc