Školení sušičů Virtuální prohlídka +420 235 301 321 Servis
czech arrow

Novinka, která měří hladinu obilí v silech


Společnost Pawlica s.r.o. začala svoje sila vybavovat radarovými vysílači SIEMENS pro měření hladiny sypkých látek či kapalin s různým rozhraním.

Společnost Pawlica s.r.o. začala svoje sila vybavovat radarovými vysílači SIEMENS pro měření hladiny sypkých látek či kapalin s různým rozhraním. Pro instalaci v silech lze použít nejjednodušší a nejspolehlivější senzor Siemens Sitrans LR560. Uvedený radar vyhovuje nejlépe díky použití velmi úzkého měřicího paprsku, krátké vlnové délce a vysoké frekvenci, nezávislosti na extrémní prašnosti a značných teplotních rozdílech v průběhu skladování. Radar Sitrans LR560 využívá technologie FMCW (frekvenčně modulovaná kontinuální vlna) pro zvýšení spolehlivosti měření a ke zjednodušení a zpřesnění výstupních dat.

Hladina obilí v silech pod kontrolou

Přístroj se vyznačuje kompaktním provedením. Elektronika je certifikovaná pro výbušné prostředí. Je uzpůsoben k velmi jednoduché a rychlé instalaci kdekoliv na povrchu střechy sila a umožňuje rychlé nastavení a zahájení měření. Přístroj standardně využívá Siemens patentované technologie Process Intelligence zahrnující i Automatické potlačení falešných odrazů. Při použití originálního softwaru Siemens lze snadno ověřit, jaké odrazy přístroj zobrazuje. Následnou softwarovou úpravou odrazové křivky dojde k výrazné optimalizaci měření, zejména při případné složité vnitřní konstrukci zásobníku.

Radarová měřidla Siemes Sitrans LR560 mohou pracovat samostatně nebo být integrovány do sítě pro místní kontrolu nebo pro důmyslné řízení a zpracování dat. Rozšířením je možnost dálkového odečítání prostřednictvím internetu.

Snímače je možné umístit kdekoliv na povrchu sila


Radarové vysílače Siemens jsou efektivním řešením s jednoduchou instalací. Jejich bezúdržbovost (především díky nepřítomnosti mechanických částí v prostoru sila) vede k výrazné úspoře servisních nákladů. Použití čočkové antény a kompaktního provedení části radarového měřidla, které se po instalaci stává součástí vnitřního prostoru sila, zaručuje uživateli dlouhodobý provoz bez nutnosti demontáží a následného čištění od nánosů prachu. Standardně integrovaný ofuk plastové krytky vysílače není díky samotné konstrukci antény při použití v silech prakticky potřebný.  

Neovlivnitelnost měření prostředím, výkyvy teplot a prašností. To vše snižuje počet servisních zásahů v průběhu životnosti měřidla a v důsledku to vede ke snížení nákladů souvisejících s pořízením a provozem radarových měřidel Siemens. Jednoduchá   instalace radaru s přírubou DN80 nebo DN100  a rychlé nastavení snižují nároky na techniky, kteří technologii instalují a implementují ji do řídících systémů posklizňových linek.

Možnost umístit měřidlo kdekoliv na povrchu sila, snad jen v dostatečné vzdálenosti od vtoku materiálu, zvyšuje variabilitu použití a snižuje náklady na kabeláže a další opatření při instalacích na starší sila. Snižuje složitost přípravy pro instalaci na nových silech při výstavbě. Úhlově směrovatelná příruba, která je standardně součástí přístroje, umožňuje vynechat speciální úhlové příruby a nástavce. Tyto jsou většinou nutné při montáži mechanických měřidel pro vyrovnání jejich základny do vodorovné pozice a možnost jejich vynechání opět snižuje výši materiálových nákladů a pracnost, vztaženou na montáž jednoho měřidla.

Fakt existence celosvětové sítě Siemens technické podpory řeší plnou dostupnost Siemens konzultace či servisu i v případě složitější dostupnosti záručního či pozáručního (dlouho pozáručního) zásahu od regionálních dodavatelů technologických celků, způsobeného například i jejich možným zánikem, což se vzhledem k dlouhé životnosti radarového měřidla může stát.  

Dlouhá životnost radarů

Radarový vysílač Siemens Sitrans LR560 je vyroben z nerezové oceli s krytím IP68. Úhlově směrovatelná přírubová základna je určena ke šroubovému připojení na střechu sila. Do základny je umístěna čočková anténa s integrovanou plastovou krytkou umožňující spolehlivý výstup měřicího radarového signálu. Tělo vysílače z nerezového plechu obsahuje elektroniku vysílače v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex). Z těla vysílače vystupuje průchodka pro kabelové vedení do nadřazeného řídícího systému. Horní nerezový kryt umožňuje přístup k elektronice. Celé provedení je ve stupni krytí IP68. Celkové provedení je podřízeno cíli dlouhé životnosti v podmínkách na povrchu sila a bezúdržbovosti po celou dobu provozu.

Inovace 


Novost a inovace použití radaru Sitrans LR560  spočívá především ve spolehlivosti, rychlosti a frekvenci jednotlivých měření. Měří od první chvíle pohybu hladiny bez ohledu na tvar dna, takže i v sile s kuželovou výsypkou okamžitě zaznamená změnu. Měření radarem zajišťuje spolehlivé a stabilní měření ve spodní části kuželu. V případě složitých vnitřních konstrukcí umožňuje softwarové doladění signálu eliminaci falešných odrazů a tím spolehlivé měření i v takto obtížných místech. Odstraňuje problém se statickou elektřinou ve smaltovaných silech, jejíž výboje se přes závěs mechanických měřidel hladiny vybíjejí. Tyto stavy snižují životnost elektronické výbavy mechanických měřidel samotných, a to i navzdory pečlivému a kontrolovanému uzemnění.

Inovativním důsledkem použití radarů a zejména jejich kontinuálního měření je možnost následného převedení získaných údajů na objem materiálu nebo jeho hmotnost. Variantně lze získané hodnoty převést i na tvar kuželu materiálu v sile a tím znovu zpřesnit informaci o hmotnosti. Díky použité technologii FMCW je možná instalace více radarů Sitrans LR560 do jednoho sila bez rizika vzájemného ovlivnění. Použitím více radarů na jednom sile lze sledovat tvar kuželu naskladněného či vyskladňovaného materiálu. V tom případě lze i sledovat, hlídat a vyčíslit úbytek hmotnosti skladovaného materiálu v průběhu doby skladování. Případný přepočet objemových hmotností pro konkrétní materiály může být použit k dalšímu zpřesnění hmotnosti materiálu uskladněného v sile.

Celkově použití radaru Sitrans LR560  přispívá ke zvýšení rozsahu digitalizace výstupních dat dokumentujících stav materiálů v zásobnících a jako součást digitalizace dat celé posklizňové linky významně zvýší možnosti sledování a archivace probíhajících dějů a stavů. Použití radarové technologie a jejích výstupů umožňuje posun směrem ke Smart technologiím a jejich využití v posklizňových linkách.

Technické parametry

 • Vrcholový úhel paprsku 4°
 • Vlnová délka vysílaných vln 78 GHz
 • Pracovní napětí 24V DC
 • Provozní teplota -40 až +200°C
 • Měřicí rozsah 0 až 100m
 • Přesnost měření 0,25% z rozsahu
 • Výstupní signál proudová smyčka 4-20 mA, protokoly HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
 • Certifikace elektroniky do prostředí zóny II s nebezpečím výbuchu (Ex)
 • Instalační otvor DN80 nebo DN100
 • Bezúdržbový provoz
 • Kontinuální měření hladiny
 • Krytí IP68

Sledujte nás - Facebook

Dejte o nás vědět...

soc soc

Tato webová stránka používá cookies

Společnost PAWLICA s.r.o. Vás informuje, že tyto stránky využívají cookies. Podrobnější informace o cookies a zpracování osobních údajů naleznete Prohlášení o ochraně soukromí a používání tzv. cookies. Žádáme Vás tímto o souhlas s používáním těchto cookies.

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.