Školení sušičů Virtuální prohlídka +420 235 301 321 Servis
czech arrow

Nová posklizňová linka ve Veľkých Bedzanoch


Za dobu svojí existence má firma PAWLICA s. r. o. na kontě desítky dodávek posklizňových linek na klíč i rekonstrukcí. Několik z nich se nachází i na Slovensku. V letošním roce zde firma postavila novou linku pro Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce , a to v lokalitě Veľké Bedzany.

Stavbu posklizňové linky plánují ve dvou etapách

Družstvo hospodaří téměř na 4500 ha půdy, kde pěstuje převážně pšenici, ječmen, oves, řepku, kukuřici na zrno, hrách, krmné plodiny a cukrovou řepu. Dále provozuje výrobnu krmných směsí, chov skotu s produkcí mléka a výkrm brojlerů. S tak velkou výměrou a objemem vyprodukovaných komodit byla stavba posklizňové linky a skladů logickým krokem. Linka zahrnuje přejezdný příjmový koš s navazujícími dopravníky Skandia o výkonu 120 t/h a obilní pumpou Soby. K čištění obilí zde slouží čistička Gebr. Ruberg RVS 120 (120 t/h). Součástí linky je i sušárna zrnin Stela MDB-XN 1/7-S. Za účelem skladování byla postavena čtyři sila BIN s celkovou skladovací kapacitou 6 700 t. Expedice zrna je zajištěna čtyřmi expediční zásobníky, z nichž dva jsou vybaveny tenzometrickým vážením. To ale není vše. V navazující etapě bude provedena automatizace i původní posklizňové linky se sily Lipp.

Dodané posklizňové technologie

  • Celková skladovací kapacita v silech činí 6 700 t
  • Kapacita příjmu 120 t/h
  • Dopravníky SKANDIA o výkonu 120 t/h
  • Čistička obilí GEBR. RUBERG o výkonu 120 t/h
  • Akumulační silo BROCK o objemu 524 m3
  • Sušárna zrnin STELA MDB-XN 1/7S
  • 4x skladovací sila BIN
  • Obilní pumpa SOBY o výkonu 100 t/h
  • 4 expediční zásobníky, z toho 2 s tenzometry
  • Řízení pomocí PC a vizualizace

Dejte o nás vědět...

soc soc