Školení sušičů Virtuální prohlídka +420 235 301 321 Servis
czech arrow

Naši nabídku rozšířila silniční mostová váha PAWLICA TruckScale (kopie)


Naši produktovou nabídku rozšířila silniční mostová váha PAWLICA TruckScale, díky níž jsou už naše posklizňové liny kompletní.

Silniční váha skvěle doplňuje posklizňovou linku

Silniční mostová váha PAWLICA TruckScale je určena pro přesné vážení v obchodní třídě OIML a ČSN EN 45 501 + AC, která je vyžadována v provozu zemědělských podniků a obchodních společností. Váha se skládá ze tří hlavních komponent.

Jako základ slouží konstrukce z betonových prefabrikovaných dílů, které se pokládají na zhutněné štěrkové podloží a následně se svaří. Toto řešení omezuje stavební práce spojené se základem váhy na minimum a významně urychluje celou instalaci.

Druhou částí váhy je vlastní vážící most. Ten je vyhotoven z ploché železobetonové konstrukce zaručující vysokou tuhost a stabilitu systému a navíc i odolnost vůči povětrnostním vlivům. Most šířky 3 m je dodáván ve standardní délce 9 m.

Třetí a nejdůležitější součástí váhy jsou tenzometrické snímače. Součástí váhy PAWLICA TruckScale jsou snímače vyrobené v EU, jejichž konstrukce je hermeticky uzavřená a voděodolná dle stupně krytí IP68. Snímače splňují požadavky třídy přesnosti III dle OIML a ČSN 45501 pro obchodní vážení v rámci EU.

Rozměr a provedení váhy na přání

Nejrozšířenější varianta provedení váhy je zapuštěné, zarovnané s okolním terénem, avšak provedení nájezdové je rovněž možné. Obvyklý rozměr pro zemědělské podniky bývá 3 x 18 m s váživostí do 60 t. Takováto váha je osazena šesti tenzometrickými snímači rovnoměrně rozloženými pod vážícími mosty. Štěrbina po obvodu celé váhy je vyplněna krycí gumou ve tvaru písmene T, která účinně zamezuje vnikání vody a nečistot do prostoru pod váhu.

Dejte o nás vědět...

soc soc