Školení sušičů Virtuální prohlídka +420 235 301 321 Servis
czech arrow

Instalace od firmy PAWLICA pro velké podniky i rodinné farmy


Nová čistička GEBR.RUBERG nejvyšší řady RVS 60 s automatickým dávkováním přijímaného materiálu na předsíto, vyřeší rodinné farmě z Bohdalic problémy s potřebným výkonem a zrychlí v hlavní sklizni celý proces příjmu a posklizňové úpravy.

I malý zákazník je pro nás velkým partnerem.

Oslovil nás majitel malé rodinné farmy pan Martin Kopřiva. Jeho rodinná farma se nachází v obci Bohdalice v okrese Vyškov, který obhospodařuje výměru cca 450 ha. S rodinou se věnují rostlinné prvovýrobě, pěstují hlavně potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen a řepku olejnou.

Pan Kopřiva již v roce 2014 rekonstruoval stávající halovou posklizňovou linku s dopravníky a čističkou, která již neposkytovala potřebný výkon a brzdila v hlavní sklizni celý proces příjmu a posklizňové úpravy.

Nová čistička by se na farmě tedy velmi hodila!

Pro modernizaci a zvýšení výkonu čištění náš projektant farmě navrhl sítovou čističku GEBR.RUBERG v nejvyšší řadě RVS 60 s automatickým dávkováním přijímaného materiálu na předsíto.

Tyto německé čističky na obilí řady RVS jsou díky své robustní konstrukci a spolehlivému výkonu ideální do posklizňových linek pro příjem materiálu přímo od kombajnu. Zajišťují nejprve vzduchové předčištění vstupního materiálu a volitelně vzduchové čištění výstupního materiálu. Jednoduché nastavení a fyzická kontrola přes inspekční okno umožní obsluze zajistit nejlepší kontrolu nad probíhajícím čištěním.

Čističku jsme doplnili ještě o velkokapacitní odpadový dopravník JEMA T40 s 90° hlavou, tj. s možností „zalomení“, tedy změnou směru.

Naše řetězové „farmářské“ dopravníky JEMA dánského výrobce, jsou vhodné právě pro menší podniky s dopravou materiálu v rámci posklizňové linky do výkonu 60 t/h.

Čističku má pan Kopřiva již osazenou, ke konci března jsme provedli i zkoušku s materiálem. Vše je tedy připraveno na novou sklizeň.

Pan Kopřiva je další z řady malých a středních farmářů, který se rozhodl investovat do kvalitní německé technologie, aby se ve sklizni mohl spolehnout na rychlé a kvalitní vyčištění zrna.

Přejme hodně úspěchů!

PAWLICA tým

dotaz na manažera projektu

Dejte o nás vědět...

soc soc