+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
  • Čeština1364
  • Slovak

Již druhá linka v ZOD Kámen

Zrekonstruovali si posklizňovku i s míchárnou

20. září se uskutečnil další z Dnů otevřených dveří firmy Pawlica s.r.o. Tentokrát v podniku ZOD Kámen, kde byla slavnostně pokřtěna nově zrekonstruovaná posklizňová linka. Jednalo se o velkolepý projekt za 47 milionů korun, který zahrnoval i rekonstrukci míchárny krmných směsí. ZOD Kámen se opravdu má čím chlubit, a tak není divu, že měl Den otevřených dveří hojnou účast.

Návštěvníky na akci nejprve přivítal předseda podniku Ing. Václav Vala a zároveň uvedl několik základních informací o podnikatelských aktivitách firmy. Farma hospodaří na 4 000 ha zemědělské půdy, z toho 3 000 ha představuje půda orná. Na té se pěstuje převážně ozimá řepka, pšenice, jarní ječmen a kukuřice. V menší míře dělá podnik také brambory. Živočišnou výrobu představuje chov dojnic se základním stádem 1 100 holštýnských krav. Podnik rovněž provozuje dvě bioplynové stanice a výrobnu krmných směsí.

Po 12 letech druhá posklizňová linka

V letošním roce podnik zprovoznil modernizovanou posklizňovou linku na středisku Kámen U Habrů. Není to přitom poprvé, co si pro stavbu posklizňové technologie zvolil jako dodavatele firmu Pawlica s.r.o. Jak předseda ZOD Kámen připomněl, před 12 lety byla zprovozněna posklizňová linka se sušičkou a sklady také na středisku Sedletín. Kvůli větší potřebě skladovacích prostor bylo ale nutné přistavět další sila. „V roce 2018 jsme přistoupili k modernizaci stávající linky na tomto středisku. Rozšířili jsme skladovací kapacitu o další čtyři sila BROCK, každé s objemem 1 600 t. V letošním roce se pokračovalo v kompletování linky. Na tomto místě stála stará suška z roku 1986, která již byla velmi neekonomická. Proto jsme šli cestou výstavby nové sušárny. Pořídili jsme model STELA GDB-TN 1/9 S a také novou čističku RUBERG RVS 110. Příjmový koš na středisku zůstal původní, byly však použity dopravníky SKANDIA a obilní pumpa SOBY, vše s výkonem 100 t/h. Díky tomu se výkon celé linky zvýšil,“ prozradil předseda a dodal, že v případě této modernizace se jedná o investici za 47 milionů korun, v případě výrobny krmných směsí, kterou stavěla firma Taurus, pak o investici za 14,5 milionů. ZOD Kámen vše hradil úvěrem od České spořitelny s podporou PGRLF.

Svoboda v obchodování

Podniky vlastnící posklizňové linky se sklady mají oproti jiným velkou výhodu. „Jak víte, skladování obilí je dlouhou dobu dotacemi nepodporované, nicméně kdo si ho zařídí, stává se nezávislým na obchodování s komoditou a navíc si ji dokáže udržet v potřebné kvalitě. Jsme moc rádi, že existují podniky, které do posklizňové úpravy stále investují, protože vidí všechny ty výhody, které jim to přinese. Navíc díky absenci dotací jsou technologie vybírány rozumem a neplýtvá se penězi,“ sdělil ve svém projevu Ing. Petr Pawlica, jednatel společnosti Pawlica s.r.o. a pozval přítomné hosty na komentovanou prohlídku celé linky.

Po 30 letech nová výrobna krmných směsí              

Na akci nechyběl ani jednatel společnosti Taurus s.r.o. Libor Kopecký, který návštěvníky provedl zase novou výrobnou krmných směsí, jež po 30 letech nahradila původní provoz. „Novou míchárnu jsme zrealizovali v betonovém skladu, který původně sloužil k podlahovému skladování obilí. Z hlediska přesunu hmot byl použit původní příjmový koš. Technologie je postavena na systému čtyřech vah, pro různé druhy komponent. Celá technologie je řízena počítačem, přičemž byla snaha maximálně uspořit pracovní síly, které v zemědělství chybí. Koncepce je postavena tak, aby z hlediska naskladňování i vlastní výroby byla schopna obsluhy pouze s jedním člověkem,“ vysvětlil pan Kopecký

Firma Taurus s.r.o. byla založena 1992 a od svého vzniku se zabývá vývojem a výrobou technologií pro výrobu krmných směsí včetně rekonstrukcí.

ZOD Kámen 2019 002.JPG
ZOD Kámen 2019 000.JPG
ZOD Kámen 2019 003.JPG
ZOD Kámen 2019 007.JPG
ZOD Kámen 2019 004.JPG
ZOD Kámen 2019 008.JPG
ZOD Kámen 2019 010.JPG
ZOD Kámen 2019 009.JPG
ZOD Kámen 2019 013.JPG
ZOD Kámen 2019 014.JPG
ZOD Kámen 2019 016.JPG
ZOD Kámen 2019 015.JPG
ZOD Kámen 2019 019.JPG
ZOD Kámen 2019 017.JPG
ZOD Kámen 2019 018.JPG
ZOD Kámen 2019 021.JPG
ZOD Kámen 2019 024.JPG
ZOD Kámen 2019 022.JPG
ZOD Kámen 2019 023.JPG
ZOD Kámen 2019 026.JPG
ZOD Kámen 2019 027.JPG
ZOD Kámen 2019 025.JPG
ZOD Kámen 2019 028.JPG
ZOD Kámen 2019 029.JPG
ZOD Kámen 2019 030.JPG
ZOD Kámen 2019 031.JPG
ZOD Kámen 2019 033.JPG
ZOD Kámen 2019 032.JPG
ZOD Kámen 2019 034.JPG
ZOD Kámen 2019 039.JPG
ZOD Kámen 2019 035.JPG
ZOD Kámen 2019 040.JPG
ZOD Kámen 2019 037.JPG
ZOD Kámen 2019 041.JPG
ZOD Kámen 2019 043.JPG
ZOD Kámen 2019 044.JPG
ZOD Kámen 2019 046.JPG
ZOD Kámen 2019 045.JPG
Kámen 1.jpg
Kámen 2.jpg
Kámen-1.jpg
Kámen-2.jpg
Kámen-4.jpg
Kámen-3.jpg