Phone +420 235 301 321
  • Čeština4
  • Angličtina78
  • Polština137
  • Serbština228
  • Slovak

Služby

Servis posklizňových linek PAWLICA

Na všechny naše výrobky poskytujeme standardní záruční i pozáruční servis. Servis na laboratorní techniku PFEUFFER provádíme certifikovaným servisním technikem nebo posíláme na opravu do výrobního závodu.

V případě zájmu o naše servisní služby nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese servis24@pawlica.cz

Předsezónní prohlídky

Na sušičky Stela, dopravní techniku, čističky a další instalované stroje nabízíme službu "předsezónní" a "posezonní" prohlídky včetně reziví elektrospotřebičů a plynových spotřebičů. Veškeré servisní zásahy v rámci této služby jsou prováděny certifikovanými techniky. V případě předsezónní prohlídky se jedná o jednodenní prohlídku sušičky Stela, její seřízení a odstranění drobných závad, které lze opravit přímo na místě. Pokud dojde ke shledání vážnějších závad je domluven další postup přímo se servisním technikem. Na závěr prohlídky je vystaven protokol s vyznačením servisního stavu a doporučených opatření pro následující sezónu. Pro podrobné znění smlouvy nám prosím pošlete dotaz přes kontaktní formulář. V případě sjednání služby se Vám technik před prohlídkou telefonicky ozve a domluví vhodný termín návštěvy. 

servis24

Tento servis je sjednáván na období žní a slouží k okamžitému řešení vzniklých potíží na sušičce STELA. Smlouvu na službu Servis 24 je možné uzavřít písemně těsně před zahájením sezóny. Sužba Vám zajistí, že od nahlášení závady bude její odstranění řešeno prioritně a to tak, že do 24 hodin bude porucha odstraněna nebo – v případě závažnější poruchy – bude zahájen takový postup řešení, který umožní co nejrychlejší odstranění závady. Porucha velkého rozsahu bude odstraněna v nejkratším možném čase. V těchto závažných případech však může doba odstranění závady překročit 24 hodin.

Na dodávky náhradních dílů, v případě souhlasu objednatele, organizujeme expresní dopravu a to i letecky. Objednateli budou účtovány jen náklady dopravce, výdaje na zajištění celé operace jsou v ceně. U sušiček v záruce není doprava a cena náhradních dílů účtována.

V ceně služby Servis 24 je udržování pohotovosti non-stop a priorita řešení (servisní technik přeruší běžnou činnost a zaměří se na Váš problém). Tato priorita platí i pro více poruch v sezóně.

Pro podrobné znění smlouvy nám prosím pošlete dotaz přes kontaktní formulář. 

Projektování

Při navrhování posklizňových linek a skladů na obilí vycházíme z bohatých zkušeností naších projektových specialistů a konstruktérů. Strojní technologii do posklizňových linek dosazujeme vždy po dohodě se zákazníkem. Většinou se v klíčových strojích opíráme o produkty špičkových zahraničních výrobců a v běžném příslušenství linek o technologií tuzemskou. Výběr výrobců a dlouhodobá spolupráce s nimi nám umožňuje pohotovou realizaci jak kusových dodávek strojů, tak investičních celků.

V případě stavby posklizňové linky na klíč pro Vás připravíme návrh řešení, projekčně jej zpracujeme, zajistíme dodávky technologie na místo, strojní montáže celé technologie, elektromontáže, ASŘ, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a na závěr provedeme také zkušební provoz.

Při montážních pracích se jako inženýrská firma opíráme o partnerské montážní a servisní firmy, s nimiž zakázku řešíme.