+420 235 301 321
   +420 720 948 813
  • Čeština693
  • Angličtina698
  • Polština699
  • Slovak

Potřeba tepelné energie 0,922 kWh/kg H2O!

Potřeba tepelné energie 0,922 kWh/kg H2O!

Nezávislé fórum DLG provedlo podrobný test vlastností sušičky kukuřice STELA BITURBO. Jeho výsledky jsou zveřejněny na stránkách výrobce. Zkouška sušičky AgroDry® MDB-XN 2/16-SB byla provedena v podniku v okresu Pasov a uskutečnila se od 14. do 20. října 2014. Podnik využívá k vytápění sušičky zemní plyn. 

Inovační technologie STELA BiTurbo

Sušárna kukuřice AgroDry ® MDB-2 XN/16-SB je vybavena inovativní technologií BiTurbo. Okolní čerstvý vzduch je nasáván v dolní části sušičky, aby byl ohřát a následně veden do spodní sušicí sekce sušicí věže, tzv. oblasti suchého zrna společně s předehřátým vzduchem z tzv. chladicí zóny. Zde je produktu odebírána vlhkost vzduchem ohřátým až na teplotu 150 °C, aniž by došlo k poškození kukuřičného zrna, protože v této oblasti se vlhkost produktu pohybuje již mezi 18–20 % vlhkosti. Stále dosti horký vzduch opouštějící oblast suchého zrna je veden následně do horní sušicí zóny, kde se opět mísí s okolním vzduchem nasávaným v horní části sušičky, který je ohříván druhým hořákem na teplotu 120–130 °C. Takto ohřátý vzduch prochází materiálem v oblasti vlhkého zrna a následně je vyfukován do okolní atmosféry druhým axiálním ventilátorem.

Potřeba tepelné energie 0,922 kWh na odpaření 1 kg vody

Díky této účinné technologii je potřeba tepelné energie na odpaření 1 kg vody 0,922 kWh. Tato hodnota je o 15 % nižší než u konvenčních typů sušiček s aktivní rekuperací tepla. Při osoušení jedné tuny vlhké kukuřice z vlhkosti 35 % na 15 % je spotřeba tepelné energie 1.12 m³/t (při výhřevnosti 9,5 kWh/m³). 

Výsledky testu sušičky STELA BITURBO